Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μητρούλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ:18513)


Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής_ Παθολογία.pdf-1

Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κας Χριστίνας Τσίγαλου στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική -Μοριακή Μικροβιολογία” (ΑΡΡ:18625)


Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής_ Ιατρική -Μοριακή Μικροβιολογία.pdf-1

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Φυσική” (ΑΡΡ:16350)


Ορισμός εισηγητικής Ιατρική Φυσική.pdf-2

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Χριστίνας Τσίγαλου στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική -Μοριακή Μικροβιολογία” (ΑΡΡ:18625)


Συγκρότηση ΕΣ Ιατρική – Μοριακή Μικροβιολογία.pdf-1