Διοίκηση Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος

Διοικητικό Συμβούλιο: Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Τομέων και έναν εκπρόσωπο από τις κατηγορίες Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μιχαήλ Κουκουράκης, Καθηγητής

Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Ιατρικής:
Αναστάσιος Καραγιαννάκης, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ,
Παναγιώτης Σκένδρος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Γενικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ,
Δημήτριος Στάκος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ,
Μαρία Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Μορφολογικού – Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ,
Ιωάννης Τέντες, Καθηγητής, Διευθυντής του Λειτουργικού – Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ.

Εκπρόσωποι μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Γεώργιος Ταρσούδης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωματικό μέλος την κα Δέσποινα Βασιλούδη, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο