Μέλη ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΤΕΠ

Ονοματεπώνυμο Email @med.duth.gr
Βαβία Αφροδίτη ababia
Γρηγοριάδης Γεώργιος ggrigor
Ζλατάνου Ελένη ezlatano
Ιακωβάκη Μαρία miakovak
Καλέντζης Κωνσταντίνος kkalentz
Κατσαρός Γεώργιος gkatsar
Μητούση Γεωργία gmitousi
Μπαζντιάρα Ιωάννα-Βασιλική ibaznti
Μπαταρλή Αλεξάνδρα abatarli
Παπαδούδης Ανέστης anpapado
Παρασκευάς Αθανάσιος aparaske
Ρηγοπούλου Μαρία mrigopou
Ταρσούδης Γεώργιος gtarsoud
Ταστερίδου Μαρία mtasteri
Τσιρονίδου Βικτωρία vtsironi
Χούχος Κωνσταντίνος kxouxos
Μετάβαση στο περιεχόμενο