Μέλη ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Μέλη ΕΔΙΠ)

Ονοματεπώνυμο Email @med.duth.gr
Αποστολοπούλου Μαρία – Βενετία maaposto
Αρβανιτίδης Κωνσταντίνος karvanit
Βασιλούδη Δέσποινα dvasilou
Γεμουσακάκης Τριαντάφυλλος tgemousa
Γκατζίδου Ελισάβετ egkatzid
Παπαχρήστου Φωτεινή fpapachr
Τσελεμπόνης Αθανάσιος atselemp
Μετάβαση στο περιεχόμενο