Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές σπουδές

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος Ιατρικής αλλά και σε συγγενή πεδία.

Τροποποίηση κανονισμού διδακτορικών σπουδών ΦΕΚ Β΄2202.06.05.2022
Σύντομες περιλήψεις ΔΔ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα ΥΔ
Οδηγίες και πρότυπα κατάθεσης εργασιών στις βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.

Έντυπα Διατριβών
Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Αίτηση Εγγραφής Υποψήφιου Διδάκτορα
Σύντομο Υπόμνημα – Πρόταση από ΥΔ
Σύμφωνη γνώμη Επιβλέποντα Καθηγητή
Έκθεση προόδου από Υποψήφιο Διδάκτορα
Ετήσια αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής
Έντυπο συγκρότησης 7μελούς εξεταστικής επιτροπής
Έντυπο πρόσκλησης μελών της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής
Έντυπο πρακτικού 7μελούς εξεταστικής επιτροπής
Έντυπο καταγραφής δημοσιεύσεων, αναρτημένων ανακοινώσεων και διακρίσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο