Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ με τίτλο “Προγεννητικός Έλεγχος -Αντισύλληψη – Τοκετός”, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Προκήρυξη ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος -Τοκετός-Αντισύλληψη.pdf-3

Προκήρυξη μιας θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου με ειδικότητα Μαιευτήρα-Γυναικολόγου με κλινική εμπειρία στην Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική (Λαπαροσκόπηση – Υστεροσκόπηση) για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής


Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου _ Μαιευτική -Γυναικολογική.pdf-2