Πρόσκληση αριθ. 6/12-12-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Φυσική-Υπολογιστική Ιατρική” (ΑΡΡ 34392)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 34392

Πρόσκληση αριθ. 5/30-11-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μαυρίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Νευροχειρουργική-Παιδονευροχειρουργική” (ΑΡΡ 35195)


Πρόσκληση  σε συνεδρίαση στην αριθ. 5/30-11-2023 του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μαυρίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Νευροχειρουργική-Παιδονευροχειρουργική” (ΑΡΡ 35195) η οποία θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος.

Πρόσκληση

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεία” (ΑΡΡ 35159)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 35159

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Κλινική Ογκολογία” (ΑΡΡ 35157)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 35157

Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεία” (ΑΡΡ 35159)


πρόσκληση για εισηγητική επιτροπή – ΑΡΡ 35159

Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Κλινική Ογκολογία” (ΑΡΡ 35157)


πρόσκληση για εισηγητική επιτροπή – ΑΡΡ 35157