Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 14.06.2023, με θέμα : «Δώσε αίμα, δώσε πλάσμα, μοιράσου τη ζωή, μοιράσου την συχνά (“Give blood, give plasma, share life, share often”)».


ΨΟ16465ΦΥΟ-Α2Ω

Πρόσκληση αριθ. 11/15-06-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική-Παιδιατρική Αλλεργιολογία” (ΑΡΡ 31531)


1.Πρόσκληση Παιδιατρική – Παιδιατρική Αλλεργιολογία.pdf

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική–Υπολογιστική Ιατρική»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -ΥΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Νευρολογίας, Ψυχιατρικής & Αισθητηρίων Οργάνων, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., με θητεία από 01.09.2023 έως και 31.08.2025.


ΕΚΛ_ΔΙΕΥΘ_ΤΟΜΕΑ_ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.pdf