Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.


Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί υποδοχή – καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος (Αμφιθέατρο Δραγάνας).

Από τις 11.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο Αμφιθέατρο.

 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

Πρόσκληση αριθ. 1/04-10-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτής Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις” (ΑΡΡ 26048)


Πρόσκληση ΕΣ Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις

 

Ενημέρωση για τους φοιτητές που θα νοσήσουν με λοίμωξη covid την ημέρα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου


Φοιτητές με covid στην εξεταστική Σεπτεμβρίου

 

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 12/20-07-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής οι φοιτητές που θα νοσήσουν με λοίμωξη covid την ημέρα της εξεταστικής, θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντα.

 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς» καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων


υπενθυμιστική επιστολή Ενίσχυση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς ΙΚΥ-1