Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για τη θέση ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Επεμβατική Ακτινολογία» (ΑΡΡ:10759)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Επεμβατικής Ακτινολογίας – ΑΡΡ10759

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική» (ΑΡΡ: 10810)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Φυσ.Ιατρ.Απεικ.-Τηλεϊατρ – ΑΡΡ 10810 ορθη επαναληψη

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική» (ΑΡΡ: 10804)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Ιατρικής Φυσικής – ΑΡΡ 10804

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική» (ΑΡΡ: 11356)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Επ.Καθ. ΝΡΧ – ΑΡΡ 11356

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική» (ΑΡΡ: 12286)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Ορθοπαιδικής – ΑΡΡ 12286

Συγκρότηση Ε.Σ. για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική» (ΑΡΡ 10810)


Συγκρότηση Ε.Σ. – Καθηγητής Α βαθμίδας – Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική ΑΡΡ 10810