Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική-Παιδιατρική Γαστρεντερολογία” (ΑΡΡ 21910)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21910

Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.


 

Την Τετάρτη 20-10-2021 και ώρα 12.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή υποδοχή – ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής.

Οι φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση μέσω του MsTeams στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBhYTllMWEtZTg2Ny00MjE1LTkwOTctMmJkODg0Zjk5OGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22fc785dfc-9a7e-46da-b9db-24507480a289%22%7d

 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Επιστημονικής Επιτροπής ‘Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center’ 2021-2022


Η Επιστημονική Επιτροπή του ‘Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center’ παρουσιάζει, και για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το νέο μοριοδοτούμενο πολυθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (που επισυνάπτεται), το οποίο πραγματοποιείται από τις 29 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 22 Ιουνίου 2022, 13.00-15.30.

Τα 34 φετινά σύγχρονα θέματα, διεπιστημονικά στο σύνολό τους, θα παρουσιάσουν, θα συντονίσουν και θα σχολιάσουν πάνω από 130 διακεκριμένοι επιστήμονες.

Στόχοι, για τη φετινή χρονιά, είναι η προσέγγιση όλων των θεμάτων διεπιστημονικά, με τη συμμετοχή σε κάθε σεμινάριο δύο ή ακόμη και τεσσάρων διαφορετικών ειδικοτήτων, καθώς και η έμφαση στην εποικοδομητική συζήτηση με ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων και προβληματισμών.

Όπως και όλες τις προηγούμενες χρονιές, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μοριοδοτούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ) συνολικά με 68 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS, και την αντίστοιχη έγκριση του Π.Ι.Σ., δίδονται σε κάθε ιατρό 2 (δύο) μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης για την livestreaming παρακολούθηση καθενός από τα 34 -2ωρα- σεμινάρια.

Το πρόγραμμα του 2021-2022 θα μεταδίδεται livestreaming, με τη δυνατότητα ερωτήσεων σε chat, καθώς και επικοινωνία και αξιολόγηση του προγράμματος ηλεκτρονικά. Έτσι είναι δυνατή η παρακολούθηση -και η μοριοδότηση- χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο του ENHC. Βάσει της υφιστάμενης Κ.Υ.Α. (ΑΡ. Δ1α.ΓΠ.οικ 55400) υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης παρακολούθησης στο Αμφιθέατρο του ENHC, με έλεγχο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης εξάμηνης νόσησης, για περιορισμένη πληρότητα Αμφιθεάτρου και με προηγούμενη ειδική εγγραφή. Τόσο για τη livestreaming παρακολούθηση όσο και για την παρακολούθηση με φυσική παρουσία είναι προαπαιτούμενη η ηλεκτρονική προεγγραφή.

Για κάθε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (υπεύθυνη κα Χρυσούλα Καϊτατζή), στο τηλ. 210.6972000 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης scientific.education@dunant.gr

Mπορείτε να κάνετε την εγγραφή και να παρακολουθήσετε ζωντανά τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εδώ: https://www.livemedia.gr/hdwebinars21_22

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.dunant.gr/el/news/ekpaideusi/iatriki-ekpaideusi/moriodotoumena-2021-2022/

 

NTYNAN_MrdtSenimars_2021 2022-1

 

 

Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για τη πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ 21909)


Πρόσκληση για Εισηγητική Επιτροπή – ΑΡΡ 21909

Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για τη πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ 22346)


Πρόσκληση για Εισηγητική Επιτροπή – ΑΡΡ 22346

Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για τη πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική-Παιδιατρική Γαστρεντερολογία” (ΑΡΡ 21910)


Πρόσκληση για Εισηγητική Επιτροπή – ΑΡΡ 21910