Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική Χειρουργική-Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου” (ΑΡΡ 13576)


Ορθή Επανάληψη – πρόσκληση Πειραματική Χειρουργική των ζώων Εργαστηρίου.pdf

Πρόσκληση αριθ. 9/19-03-2020 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Νευροχειρουργική” (ΑΡΡ 11356)


Πρόσκληση εκλογής αριθ. 9-19.03.2020, Επ.Καθ. ΝΡΧ (ΑΡΡ 11356)

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Χειρουργική-Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου» (ΑΡΡ: 13576)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 13576

Προκήρυξη Θέσεων ΔΕΠ στα γνωστικά αντικείμενα Πυρηνική Ιατρική,Αιματολογία,Παιδιατρική,Χειρουργική Καρδιάς -Θώρακα,Πειραματική Χειρουργική,Ωτορινολαρυγγολογία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Πρόσκληση εκλογής για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία” (ΑΡΡ 12504)


Πρόσκληση εκλογής – Αν.Καθ. Ακτινολ.με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογίας (ΑΡΡ 12504)

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση εκλογής αριθ. 7/16-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Επεμβατική Ακτινολογία” (ΑΡΡ:10759)


Ορθή Επανάληψη -Πρόσκληση Ε.Σ. Επεμβατική Ακτινολογία

Πρόσκληση εκλογής αριθ. 6/12-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική” (ΑΡΡ 10810)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 10810

Πρόσκληση εκλογής αριθ. 5/12-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Φυσική” (ΑΡΡ 10804)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 10804