Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πλαστική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19767)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19767

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19830)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19830

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19831)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19831

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19769)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19769

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19768)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19768

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Δημόσια Υγιεινή-Κοινωνική Ιατρική-Ιατρική της Εργασίας” (ΑΡΡ 19827)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19827

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Βιολογία-Μοριακή Ιολογία” (ΑΡΡ 19826)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19826