Πρόσκληση αριθ. 5/15-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία-Ακτινολογία της κοιλίας” (ΑΡΡ 29591)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29591

Πρόσκληση αριθ. 4/14-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ 29621)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29621

Πρόσκληση αριθ. 3/14-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ 29426)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29426

Πρόσκληση αριθ. 2/14-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Βιοχημεία” (ΑΡΡ 29620)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29620

Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου της υποψηφίας για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία” (ΑΡΡ 30030)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 30030

Κύκλοι Μάθησης Νέων Διδασκόντων από το ΚεΔιΜα του Δ.Π.Θ.


Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει Κύκλους Μάθησης για τα νεοδιοριζόμενα μέλη Δ.Ε.Π. και το μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ., την Πέμπτη 19/01/2023 και την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρες διεξαγωγής 17:00-19:00.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Κύκλος Μάθησης Νέων Διδασκόντων – Επιστολή

Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου της υποψηφίας για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία” (ΑΡΡ 30030)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 30030

Ανακοίνωση προκήρυξης δυο (2) θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική-Παιδιατρική Αλλεργιολογία” και “Ρευματολογία”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ