Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου&Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ


Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αν.Προέδρου Τμ. Ιατρικής.pdf

Αίτηση υποψηφιότητας ΙΑΤΡΙΚΗ

Ανακοίνωση προς του φοιτητές και τους διδάσκοντες για την Εξ αποστάσεως εξέταση


ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Εγχειρίδιο τεχνικών _ μέσων εξ αποστάσεως εξέτασης (1)

Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική” (ΑΡΡ 14677)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14677

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Πυρηνική Ιατρική” (ΑΡΡ 14674)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14674

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική Χειρουργική” (ΑΡΡ 14680)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14680

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ωτορινολαρυγγολογία” (ΑΡΡ 14681)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14681

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργική Καρδιάς-Θώρακος” (ΑΡΡ 14679)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14679