Πρόσκληση ΕΣ στην αριθμ. 3/2-02-2020 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργική Καρδιάς -Θώρακα” (ΑΡΡ:14679)


Πρόσκληση Χειρουργική Καρδιάς -Θώρακα.pdf-1

Πρόσκληση του ΕΣ στην αριθμ.2/2 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Χειρουργικής, στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ:15489)


Πρόσκληση ΕΣ ΑγγειοχειρουργικήΠρόσκληση ΕΣ Αγγειοχειρουργική

Πρόσκληση εκλογής αριθ. 1/15-09-2020 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική” (ΑΡΡ:14677)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 14677