Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων και παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022 – 2023


Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Xeimerinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων καθώς και την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα είναι διαθέσιμες εκ νέου από σήμερα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την *Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται  μέχρι και την  Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για επιλογή Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από 1ο έως και 3ο έτος σπουδών

Για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του Δ.Π.Θ. στη διαδικασία «Επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδίου ‘EU Careers Ambassadors 2023-2024’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO)»

Προθεσμία υποβολής: έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου ώρα 14.00

Λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ. 2644/Η1/11.01.2023 (αρ.πρωτ. εισερχομένου ΔΠΘ/ΔΑΘ/26704/2008/12-01-2023) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούμε τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριές μας από 1ο έως και 3ο έτος σπουδών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία επιλογής κι έχουν επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας «Άριστα (Γ2)», να αποστείλουν στο email:tpsfm@kom.duth.gr τα παρακάτω:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Σύντομο βιογραφικό (έως 2 σελίδες)
  3. Συμπληρωμένο τον πίνακα excel (επισυνάπτεται), στα στοιχεία του οποίου θα βασιστεί η επιλογή.

Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) και τον φοιτητή πρεσβευτή σταδιοδρομίας:

Αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO) είναι η κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με την επιλογή ταλαντούχων υποψηφίων μέσα από γενικευμένους και ειδικευμένους διαγωνισμούς. Πετυχαίνοντας αυτόν τον στόχο, η EPSO λειτουργεί ως έμπιστος φορέας σύνδεσης μεταξύ των θεσμών της Ε.Ε. και επαγγελματιών και αποφοίτων υψηλής απόδοσης· ως εκ τούτου, συνεισφέρει στην ανάπτυξη των τρεχουσών και των μελλοντικών ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών.

Ως διαθεσμική Υπηρεσία, η EPSO είναι υπεύθυνη για την επιλογή προσωπικού κυρίως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕPSO διαχειρίζεται το σχέδιο «Φοιτητές Πρεσβευτές Σταδιοδρομίας Ε.Ε.» (EU Careers Student Ambassadors), το οποίο συμπεριλαμβάνει την ανακάλυψη καινοτόμων τρόπων προώθησης των σπουδαίων ευκαιριών που προσφέρουν οι θεσμοί της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων: α) της παρακολούθησης εκδηλώσεων σταδιοδρομίας ή της παράδοσης παρουσιάσεων προς συμφοιτητές, β) της ανάπτυξης πανεπιστημιακών δικτύων και της παροχής πληροφοριών, γ) της διατήρησης ενεργούς παρουσίας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δ) της απάντησης ερωτήσεων για σταδιοδρομία στην Ε.Ε..

Ως μέρος της εμπειρίας του, ένας Φοιτητής Πρεσβευτής Σταδιοδρομίας Ε.Ε. μπορεί:

α) να ανακαλύψει ευκαιρίες σταδιοδρομίας της Ε.Ε. και να ενημερώσει τους συμφοιτητές του,

β) να οικοδομήσει ένα συναρπαστικό δίκτυο φοιτητών/τριών από ολόκληρη την Ευρώπη,

γ) να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία εμπλουτίζοντας το βιογραφικό του,

δ) να αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται με τις δημόσιες ομιλίες, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους,

ε) να λάβει στοχευμένη εισαγωγική κατάρτιση και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της θητείας του,

στ) να γνωρίσει υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν στην Ε.Ε.

Ο ρόλος των Φοιτητών/τριών-Πρεσβευτών αποτυπώνεται λεπτομερώς στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο θα βρείτε συνημμένο.

 Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, μπορείτε να απευθύνεστε στο : tpsfm@kom.duth.gr ή στο τηλ. 2531039066.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Ο Πρύτανης

                                                                                                                                                                                                                                       Καθηγητής Φώτιος Μάρης

 

1_aitisi 2023_2024

2_pinakas katagrafis careers ambassador2023_2024

3_Eggrafo Ypoyrgeiou 2023-2024.pdf-1

 

 

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022 – 2023


Στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Xeimerinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Μη-πραγματοποίηση μαθημάτων στο αμφιθέατρο των προκλινικών ετών στη Δραγάνα, λόγω διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, από 12 έως 14/12/2022


ακύρωση μαθημάτων 12-14.12.2022 λόγω κατατακτηρίων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ


Ι. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ .pdf