Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Ανακοίνωση

Καλούνται  οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής ηλεκτρονικά στο protocol@med.duth.gr ή στο sterzaki@admin.duth.gr  έως και  τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έγιναν δεκτοί πριν και μετά τη δημοσίευση του ν.4485/2017.

Πληροφορίες

Τερζάκη Σταυρούλα

Τηλ.: 2551030931

email: sterzaki@admin.duth.gr

 

Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής Υποψηφίων Διδακτόρων

 

Εκλογή ανάδειξης εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΣΕΥ στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης των Π.Μ.Σ και των διδακτορικών διατριβών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. 2020-2021.


Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή στην ΕΣΕ της ΣΕΥ-2020