Φοιτητικός Σύλλογος & Ομάδες Φοιτητών

Σύλλογος Φοιτητών

Με την εγγραφή στο Τμήμα κάθε φοιτητής και φοιτήτρια γίνεται αυτόματα μέλος του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής. Ο Σύλλογος αναδεικνύει τα συλλογικά του όργανα, 5μελές Προεδρείο και 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με ετήσιες εκλογές που γίνονται κάθε άνοιξη. Πρόκειται για τους εκπροσώπους των φοιτητών στο Τμήμα που μεταξύ άλλων ορίζουν τους εκπροσώπους φοιτητών σε επιτροπές.

Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ)

Η Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1993 και αποτελεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική με πολλαπλή δραστηριότητα στα πλαίσια του εθελοντισμού. Διαθέτει 7 Παραρτήματα, 1 σε κάθε Ιατρικό Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου (Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κρήτη, Λάρισα, Πάτρα) και στελεχώνεται με περισσότερα από 4.000 εγγεγραμμένη μέλη. Σκοπός της είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και η ενασχόληση τους με θέματα επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Απώτερος στόχος είναι η παραγωγή επιστημονικού και κοινωνικού έργου με γνώμονα την ανιδιοτελή προσφορά των φοιτητών και την έμφαση στην ανάπτυξη του εθελοντισμού.
Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ανά Παράρτημα, διοργανώνονται πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια (συρραφή θλαστικού τραύματος και βασικών κλινικών δεξιοτήτων, σεμινάρια πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, κ.α.), δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας (εθελοντικές αιμοδοσίες, συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης) και ημερίδες που αφορούν ιατρικά αλλά και ευαίσθητα ιατρικά θέματα (δωρεά μυελού των οστών, σεξουαλική υγεία, κ.α.).

Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ)

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της ΕΕΦΙΕ και διοργανώνεται σε ετήσια βάση από διαφορετικό Παράρτημα. Στα πλαίσια του Συνεδρίου δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επιστημονικό και ερευνητικό έργο, να εξοικειωθούν με την εκπόνηση και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους καθηγητές, αλλά και να γνωρίσουν συμφοιτητές τους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά από 18 χρόνια το Παράρτημα ΕΕΦΙΕ της Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε το 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 17ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών στις 5-7 Μαΐου 2023 με μεγάλη επιτυχία, περιλαμβάνοντας 140 Στρογγυλές Τράπεζες, 59 πρακτικά σεμινάρια ιατρικών δεξιοτήτων (workshops), προφορικές και αναρτημένες Ανακοινώσεις ευρείας θεματολογίας και την Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης.

Ακόμη, ιδιαίτερη επιτυχία έχει σημειώσει το πρόγραμμα της ΕΕΦΙΕ «Ιατρική Απόβαση». Διοργανώνεται από την ΕΕΦΙΕ σε συνεργασία με Μονάδες Υγείας και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών της Ελλάδας από το καλοκαίρι του 1997. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά εθελοντικής βοήθειας στους Ιατρούς και το προσωπικό των Μονάδων Υγείας (Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερικά Ιατρεία) για το διάστημα από τέλη Ιουλίου ως αρχές Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, οπότε παρουσιάζονται αυξημένες ανάγκες λόγω της τουριστικής αιχμής και των κλιματολογικών συνθηκών. Συμπληρωματικά, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής και μελλοντικών Ιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υπό πραγματικές συνθήκες.

Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Παραρτήματος ΕΕΦΙΕ – Αλεξανδρούπολης, παρέχεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΦΙΕ ή στη σελίδα της ΕΕΦΙΕ στο fb Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – Παράρτημα Αλεξανδρούπολης.

Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής ΗelMSIC

Η HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής) αποτελεί ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού και μη κομματικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές Ιατρικής και σήμερα αποτελείται από 7 Τοπικές Επιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου υπάρχει Ιατρική Σχολή.

Οι δράσεις της HelMSIC εστιάζουν κατά βάση σε 6 θεματικούς πυλώνες που αποτελούν και τους Τομείς Δράσης της οργάνωσης, στους οποίους τα μέλη συζητάνε για θεματικές που τους αφορούν και οργανώνουν δράσεις.

Κλινικές Ανταλλαγές: Περίπου 150 φοιτητές Ιατρικής κάθε χρόνο ασκούνται για ένα μήνα σε μία πανεπιστημιακή κλινική στο εξωτερικό.
Ερευνητικές Ανταλλαγές: Περίπου 40 φοιτητές Ιατρικής κάθε χρόνο ασκούνται για ένα μήνα σε ένα ερευνητικό εργαστήριο στο εξωτερικό.
Δημόσια Υγεία: Ενημέρωση της κοινότητας και των φοιτητών Ιατρικής σε θέματα δημόσιας υγείας όπως η ψυχική υγεία, τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, τα εμβόλια και η ανοσοποίηση.
Σεξουαλική Υγεία συμπεριλαμβανομένου HIV/AIDS: Ενημέρωση των φοιτητών Ιατρικής και των νέων για θέματα σεξουαλικής υγείας και δικαιωμάτων, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων ομοταγούς εκπαίδευσης και ενημερώσεων από επιστημονικούς φορείς.
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της υγείας και της πρόσβασης ευπαθών πληθυσμών στις υπηρεσίες Υγείας.
Ιατρική Εκπαίδευση: Εστίαση σε θέματα ιατρικής εκπαίδευσης και θεματικές που αφορούν την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, καθώς και πραγματοποίηση ειδικών workshops εκμάθησης συγκεκριμένων τεχνικών και δεξιοτήτων στους φοιτητές Ιατρικής.

Οι στόχοι αυτοί συχνά πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο, καθώς και με άλλους φορείς, όπως οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, το ΚΕΘΕΑ, οι Γιατροί του Κόσμου, η Θετική Φωνή και λοιπές οργανώσεις.

Παράλληλα, η HelMSIC αποτελεί ενεργό μέλος της IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations (https://ifmsa.org/) και της EMSA – European Medical Students’ Association (https://emsa-europe.eu/), αποτελώντας τη μοναδική οργάνωση που εκπροσωπεί και εκφράζει την φωνή των φοιτητών Ιατρικής στο εξωτερικό.

Η ενασχόληση κάθε φοιτητή Ιατρικής με τη HelMSIC τού προσφέρει την μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει δημιουργικά και ουσιαστικά τον ελεύθερο χρόνο του, προς όφελος των συμφοιτητών του και της κοινωνίας. Παράλληλα, ο ίδιος έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις επικοινωνιακές και οργανωτικές του δεξιότητες και να έρθει σε επαφή με άλλους φοιτητές Ιατρικής από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Κάθε φοιτητής Ιατρικής αποτελεί μέλος της HelMSIC με την εγγραφή του στην Ιατρική Σχολή και μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση δράσεων και προγραμμάτων της Τοπικής του Επιτροπής. Η ενεργός ενασχόληση ξεκινά με την παρουσία στις συνεδριάσεις της Τοπικής Επιτροπής, οι οποίες  πραγματοποιούνται εβδομαδιαία στο γραφείο της HelMSIC στην Αλεξανδρούπολη, Ι. Καβύρη 6 στον 1ο όροφο.

Στοιχεία επικοινωνίας:
email: alexandroupolis@helmsic.gr
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/helmsicalexandroupoli/

Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματά της HelMSIC παρέχεται και στην ιστοσελίδα της http://www.helmsic.gr, στο Instagram @helmsic και στη σελίδα της HelMSIC στο Facebook HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee.

Ιπποκράτης BC

Ιπποκράτης BC ονομάζεται η φοιτητική ομάδα μπάσκετ της σχολής. Η ιστορία του Ιπποκράτη BC ξεκινά από το 2018 καταγράφοντας μία εντυπωσιακή πορεία στο εργασιακό πρωτάθλημα της πόλης. Με την αποχώρηση αρκετών μελών της η ομάδα αδρανοποιήθηκε. Το 2022 μεγάλος αριθμός φοιτητών εξέφρασε σχετικό ενδιαφέρον και ο Ιπποκράτης BC επαναδραστηριοποιήθηκε με εντυπωσιακό ενδιαφέρον και συμμετοχή.
Η ομάδα προπονείται στο κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου στην Δραγάνα, στον κεντρικό δρόμο της Πανεπιστημιούπολης, πάνω από το κεντρικό αμφιθέατρο της Ιατρικής. Τα μέλη της ομάδας αποφασίζουν συλλογικά για τις δραστηριότητες αλλά και για τις ώρες προπόνησης. Ο Ιπποκράτης το 2023 έλαβε μέρος στο Εργασιακό Πρωτάθλημα Έβρου, το οποίο συνήθως ξεκινάει την άνοιξη και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Πραγματοποίησε μία αξιοπρεπή πορεία στους αγώνες πρωταθλήματος (5η θέση) και κατέκτησε το κύπελλο του θεσμού, τον πρώτο επίσημο τίτλο στην ιστορία της Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Κάθε χρόνο ήδη από την τελετή υποδοχής απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση, ιδιαίτερα σε κάθε πρωτοετή φοιτητή που έχει αγάπη για το μπάσκετ να ενταχθεί στο δυναμικό αλλά και στην οικογένεια του Ιπποκράτη. Η ομάδα διοργανώνει επίσης χριστουγεννιάτικη γιορτή λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων ενώ σε συνεργασία με τον Φοιτητικό Σύλλογο και άλλες ομάδες φοιτητών μετέχει και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται μέσα στη χρονιά και ενώνουν όλη την φοιτητική κοινότητα.
Οι στόχοι του Ιπποκράτη είναι η ενασχόληση με το αγαπημένο άθλημα πολλών φοιτητών, η κορυφή σε οποιαδήποτε διοργάνωση λάβει μέρος το αγωνιστικό τμήμα αλλά κύρια η ενότητα των φοιτητών σε όμορφες δράσεις και στιγμές, σημαντικές για την δημιουργία όμορφων αναμνήσεων σε όλους τους συμμετέχοντες.

Άλλες φοιτητικές ομάδες

O Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών Αλεξανδρούπολης «Πυξίδα» είναι μια συνένωση των φοιτητικών ομάδων της πόλης ώστε μέσω της συνεργασίας τους το πολιτιστικό τους έργο να πολλαπλασιαστεί. Οι επιμέρους φοιτητικές ομάδες περιλαμβάνουν:

Χορευτική Ομάδα Φοιτητών Αλεξανδρούπολης
Φοιτητές των Φακών – Ομάδα Φοιτητών Φωτογραφίας
Θεατρική Ομάδα Φοιτητών ΔΠΘ Αλεξανδρούπολης
Κινηματογραφική Λέσχη Φοιτητών Αλεξανδρούπολης
Εικαστική Λέσχη Φοιτητών Αλεξανδρούπολης
Ραδιοφωνική Ομάδα Φοιτητών Αλεξανδρούπολης
Φοιτητές Εξ’ Αίματος – Ομάδα Φοιτητών Αιμοδοτών Θράκης

Περισσότερες πληροφορίες:
email: psfa.pyxida@gmail.com
FB: m.me/psfa.pyxida

Λέσχη Επιστημόνων Βεσάλιος

Με πρωτοβουλία φοιτητών και την υποστήριξη Καθηγητών του Τμήματος δραστηριοποιείται η Λέσχη Επιστημόνων Βεσάλιος, μια ομάδα νέων επιστημόνων που ασχολείται με την κριτική ανάλυση της επιστημονικής βιβλιογραφίας.
Σκοπός της λέσχης είναι να προωθήσει τα τελευταία νέα της επιστημονικής κοινότητας, να δημιουργήσει ευκαιρίες για απόκτηση εμπειρίας στην παρουσίαση επιστημονικής πληροφορίας και να διαδώσει την αξιολόγηση με κριτική σκέψη της βιβλιογραφίας, δηλαδή να προωθήσει την επιστήμη και ειδικά την ιατρική βασισμένη σε τεκμήρια (evidence based medicine/science). Άλλη βασική λειτουργία της λέσχης είναι η μελέτη περιστατικών σε ομάδες. Μια ομάδα αναλαμβάνει να ορίσει ένα ιατρικό περιστατικό ετοιμάζοντας το ιστορικό, τα κλινικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά και άλλα δεδομένα. Έπειτα ομάδες των 4 ατόμων καλούνται να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Τέλος γίνεται ενημέρωση για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές οδηγίες που αφορούν στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι δραστηριότητες της Λέσχης και οι τακτικές συναντήσεις ανακοινώνονται στο FB vesaliusSC.

Μετάβαση στο περιεχόμενο