Μεταδιδακτορική έρευνα

Μεταδιδακτορική έρευνα

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχει σε ενδιαφερόμενους ερευνητές τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Η μεταδιδακτορική έρευνα είναι μια πρωτότυπη επιστημονική εργασία με την έννοια ότι οφείλει να συμβάλλει, με την παραγωγή νέας γνώσης, στο γνωστικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται. Στους μεταδιδάκτορες που ολοκληρώνουν με επιτυχία την μεταδιδακτορική έρευνα απονέμεται σχετικό πιστοποιητικό που δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

 

Υποδείγματα εντύπων

Μετάβαση στο περιεχόμενο