Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021 – 2022 στο Δ.Π.Θ.»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αλληλοδιδακτική Θεματική Ομάδα Εργασίας «Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στα ΠΠΣ του ΔΠΘ»


Αλληλοδιδακτική Θεματική Ομάδα Εργασίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_θέμα8

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ωτορινολαρυγγολογία” (ΑΡΡ 21180)


Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος – ΩΡΛ (ΑΡΡ 21180).pdf-1

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 21177)


Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος – Γενική Χειρουργική (ΑΡΡ 21177).pdf-2

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ουρολογία” (ΑΡΡ 21178)


Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος – Ουρολογία (ΑΡΡ 21178).pdf-1

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογια” (ΑΡΡ 21179)


Ορθή Επανάληψη – Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος – Παθολογία (ΑΡΡ 21179).pdf-1

Πρόσκληση αριθ. 22/15-07-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Φυσική” (ΑΡΡ 16350)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 16350