Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Υγιεινή” (ΑΡΡ 32008)


Ορισμός εισηγητικής – Υγιεινή.pdf

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Οφθαλμολογία” (ΑΡΡ 28883)


Ορισμός εισηγητικής – Οφθαλμολογία.pdf

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία” (ΑΡΡ 32227)


Ορθή Επανάληψη – Ορισμός εισηγητικής – Ακτινολογία.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ή ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ή ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024)


ΨΧ6Τ46ΜΤΛΗ-Υ2Θ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-24


ΨΡΘΒ46ΜΤΛΗ-ΜΓ2_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Aνακοίνωση Ενίσχυση Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_2023-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_2023-2024

Έγκριση πρόσκλησης συμμετοχής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Έγκριση πρόσκλησης ΠΜΣ Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας.pdf