Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ- ΑΔΑ.pdf

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής-Βιολογίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.


Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής – Βιολογίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

ΨΓΦΓ46Ψ8ΝΣ-ΘΕ9.pdf

Πρόσκληση αριθ. 5/15-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία-Ακτινολογία της κοιλίας” (ΑΡΡ 29591)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29591

Πρόσκληση αριθ. 4/14-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ 29621)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29621

Πρόσκληση αριθ. 3/14-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ 29426)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29426

Πρόσκληση αριθ. 2/14-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Βιοχημεία” (ΑΡΡ 29620)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29620