Πρόσκληση αριθ. 14/03-02-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία” (ΑΡΡ 21378)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 21378

Διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Όλοι οι φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με την αριθ. 1/61/14-1-2022 απόφαση της Συγκλήτου, κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τη συμμετοχή τους στις γραπτές ή προφορικές δια ζώσης εξετάσεις υποχρεούνται:

  1. Να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα EDUPASS (https://edupass.gov.grμε υποχρεωτική καταχώριση του Αριθμού Φοιτητικού Μητρώου τους, έως την προηγούμενη ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου του οικείου Τμήματος.
  2. Να προσκομίζουν έντυπη την παραπάνω δήλωση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Οι Κύπριοι και αλλοδαποί / αλλογενείς φοιτητές, οι οποίοι δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, θα προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα όπου θα αναγράφεται ο τρόπος εισαγωγής.

Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητώνέντυπη δήλωση EDUPASS και παράλληλη επίδειξη:

  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου(rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη Covid-19, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της πλατφόρμας EDUPASS. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος, θα εξεταστούν δια ζώσης στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν λόγω Covid-19 κατόπιν αιτήσεώς τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Η σχετική αίτηση πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα απουσίας του φοιτητή από το εξεταζόμενο μάθημα.

 

 

Πρόσκληση αριθ. 12/20-01-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Μαιευτική-Γυναικολογία-Εμβρυομητρική Ιατρική” (ΑΡΡ 21908)


Πρόσκληση ΕΣ – Μαιευτική_ Γυναικολογία_ Εμβρυομητρική Ιατρική.pdf

Πρόσκληση αριθ. 13/20-01-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιστολογία-Εμβρυολογία” (ΑΡΡ 21906)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 21906

Πρόσκληση αριθ. 11/20-01-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αιματολογία” (ΑΡΡ 22349)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 22349

ΥΠΘ-Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)


Οδηγίες για εξεταστική Ιανουαρίου 2022.pdf-2

 

 

Δο.Συ.Π. – Εργαστήριο “Άγχος και ευ ζην”


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Παράρτημα Ξάνθης) διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με τίτλο:

«Άγχος και ευ ζην»

Συνήθως όταν αναφερόμαστε στο άγχος, μιλάμε για τα προβλήματα που μας δημιουργεί και το πώς μας εμποδίζει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, αγνοώντας ίσως ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που εξυπηρετεί στην επιβίωση μας. Πώς όμως καταλήξαμε έναν μηχανισμό του ανθρώπινου οργανισμού, που υπάρχει για να μας βοηθά, εμείς να τον βλέπουμε ως εχθρό;

Σε αυτό το εργαστήριο σας προσκαλούμε να μιλήσουμε για το άγχος και να δούμε πως μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε μια πιο ποιοτική καθημερινότητα.

 

Διάρκεια εργαστηρίου : 2 συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών

Ημερομηνίες συναντήσεων: 13/01/2022 και 10/02/2022, ώρα 12:30

Δήλωση Συμμετοχής: Στα τηλέφωνα 25410-79150,79151 ή στο e-mail  dosyp@duth.gr   αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης και τηλέφωνο

 

Οικονομικός απολογισμός 2021 – ΔΔΠΜΣ “Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών” ΚΕ81535 και 82262


Διαβιβ απολογισμού 2021 του ΔΠΜΣ.pdf-3

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕ81535 και ΚΕ82262 για 2021-1