Ενημέρωση για την διεξαγωγή της έρευνας «Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»


Διεξαγωγή έρευναςΗ επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών.τριών του ΔΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 στο Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο «Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική: Aπό το Εργαστήριο στην Kλινική Πράξη”


Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ ΛΟΙΜΩΔΗ (2)

 

 

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες για υποβολή αίτησης σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22


Ανακοίνωση σίτισης 9.6.2021

Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Πλαστική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19767)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 19767

Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Δημόσια Υγιεινή-Κοινωνική Ιατρική-Ιατρική της Εργασίας” (ΑΡΡ 19827)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 19827

Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Βιολογία-Μοριακή Ιολογία” (ΑΡΡ 19826)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 19826

Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19831)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 19831

Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19830)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 19830