Ημερομηνία εξετάσεων β’ εξαμήνου ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ


Οι  εξετάσεις του Β’ εξαμήνου του ΠΜΣ “Κλινική Φαρμακολογία θεραπευτική”  θα διεξαχθούν,  την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 και ώρα  10.00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της σχολής http://eclass.duth.gr/

 

Πρόσκληση αριθ. 22/15-07-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Φυσική” (ΑΡΡ 16350)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 16350

Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του κ. Χρήστου Αργυρίου, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ 21137)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21137

Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του κ. Χρήστου Τσαλικίδη, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 21432)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21432