Πρόσκληση που αφορά την Πράξη “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ”,


69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 (1)

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πλαστική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19767)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19767

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19830)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19830

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19831)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19831

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19769)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19769

Διεξαγωγή Βιωματικού Εργαστηρίου από τη ΔοΣυΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ξάνθης «Έκφραση»


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας, Παράρτημα Ξάνθης σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ξάνθης «Έκφραση» διοργανώνουν εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με τίτλο:

«Το Δέντρο της Γνώσης»

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενθαρρύνει την αναδιαπραγμάτευση της σχέσης του νέου ατόμου με το σώμα του, τον εαυτό του και τη θέση του στον κόσμο. Έμφαση επίσης θα δοθεί στην ανάγκη για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την αμφισβήτηση σε ορισμένες περιπτώσεις ευρέως αποδεκτών μύθων που διατυπώνονται γύρω από τις έννοιες της σεξουαλικής υγείας και της σεξουαλικότητας.

Θεματικές:

1η συνάντηση 14/4/2021, ώρα 12:30-14:30:

Η αυτοεκτίμηση ως προστατευτικός παράγοντας

2η συνάντηση 21/4/2021, ώρα 12:30-14:30:

Τιμώντας τη διαφορετικότητα

3η συνάντηση 12/5/2021, ώρα 12:30-14:30:

«Η τέλεια σχέση»

 

4η συνάντηση 19/5/2021, ώρα 12:30-14:30μ.μ:

Σχέσεις και διαδίκτυο

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams

Αριθμός Συμμετεχόντων: Έως 20 φοιτητές

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 09/04/2021 με email στη διεύθυνση dosyp@duth.gr αναγράφοντας:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Τμήμα φοίτησης
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19768)


Πρόσκληση ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19768