Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος “Απόκτηση Ακασημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δ.Π.Θ.)


Αποτελέσματα Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2020-2021

Εγκύκλιος εγγραφών Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_2020_ΜΕ_ΑΔΑ