Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς


Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

 

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος “Απόκτηση Ακασημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δ.Π.Θ.)


Αποτελέσματα Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2020-2021

Εγκύκλιος εγγραφών Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_2020_ΜΕ_ΑΔΑ