Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου&Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ


Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αν.Προέδρου Τμ. Ιατρικής.pdf

Αίτηση υποψηφιότητας ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΜΣ «Ιατρική του ύπνου» τρόπος εξέτασης μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Εξετάσεις στο εαρινό εξέμηνο του ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου.pdf

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (Μ-ΚΕ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή Μ-ΚΕ

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (Λ-ΚΕ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή Λ-ΚΕ

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής (ΤΧ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή Τ.Χειρουργικής