Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (Μ-ΚΕ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή Μ-ΚΕ

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (Λ-ΚΕ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή Λ-ΚΕ

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής (ΤΧ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή Τ.Χειρουργικής

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γενικής Παθολογίας (ΤΓΠ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή ΤΓΠ