Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική Χειρουργική-Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου” (ΑΡΡ 13576)


Ορθή Επανάληψη – πρόσκληση Πειραματική Χειρουργική των ζώων Εργαστηρίου.pdf