Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών για Στέγαση και Σίτιση Φοιτητών του ΔΠΘ από Β έτος σπουδών έως πτυχίο


ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2019-2020 ηλεκτρονική αποστολή 12.3.2020.pdf

Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική Χειρουργική-Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου” (ΑΡΡ 13576)


Ορθή Επανάληψη – πρόσκληση Πειραματική Χειρουργική των ζώων Εργαστηρίου.pdf