Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”


ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις – παράταση προθεσμίας αιτήσεων συμμετοχής

Προκήρυξη μιας θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Προκήρυξη ακαδημαϊκού υποτρόφου – Α’ ΠΠΚ

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Χειρουργική-Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου» (ΑΡΡ: 13576)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 13576

Χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών


Η Βεβαίωση Περάτωσης σπουδών θα δίνεται από τις 28-02-2020 και ώρες 11.00π.μ. έως 13.00μ.μ. στη Γραμματεία Φοιτητικών θεμάτων.

Οι φοιτητές που ΔΕΝ έχουν καταθέσει έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Περάτωσης ΔΕΝ θα πάρουν τη βεβαίωση εκείνη τη μέρα.

Γραφείο Φοιτητικών θεμάτων

25510 30912-3

Ενημέρωση για ημερίδα: “Ο θεσμός της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές”, στην Αλεξανδρούπολη-26/2/2020


Η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των ακαδημαϊκών Τμημάτων που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη να συμμετάσχουν σε ημερίδα με θέμα: «Ο θεσμός της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές» την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00, στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Έβρου, (4ος όροφος), Αλεξανδρούπολη.

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Ο υπερσύνδεσμος της Πρόσκλησης:

https://drive.google.com/file/d/1q31jSlqU7JumW3M89CaDU0avgUP45J_N/view