Πρόσκληση αριθ. 9/19-03-2020 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Νευροχειρουργική” (ΑΡΡ 11356)


Πρόσκληση εκλογής αριθ. 9-19.03.2020, Επ.Καθ. ΝΡΧ (ΑΡΡ 11356)