Δικαιολογητικά Εγγραφής των επιτυχόντων με κατατακτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Πρόσκληση εκλογής για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία” (ΑΡΡ 12504)


Πρόσκληση εκλογής – Αν.Καθ. Ακτινολ.με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογίας (ΑΡΡ 12504)