Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική–Υπολογιστική Ιατρική»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -ΥΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής του Τομέα Γενικής Παθολογίας


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.pdf

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής του Τομέα Γενικής Παθολογίας


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ .pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ: Έγκριση του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ_ Έγκριση του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Ιατρικής

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα


1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ.pdf

2.αίτηση υποψηφιότητας μέλους ΕΤΕΠ για εκπρόσωπος στην Συνέλευση του Μορφολογικού – Κλινκού Τομέα