Πρόσκληση αριθ. 18/08-04-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μονιμοποίηση του κ. Χρήστου Κοντογιώργη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Υγιεινή” (ΑΡΡ 24871)


Πρόσκληση ΕΣ – Υγιεινή.pdf

Πρόσκληση αριθ. 17/08-04-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ωτορινολαρυγγολογία” (ΑΡΡ 24543)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 24543

Πρόσκληση αριθ. 16/08-04-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδοχειρουργική” (ΑΡΡ 24541)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 24541

Πρόσκληση αριθ. 15/08-04-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ 24540)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 24540