Πρόσκληση αριθ. 9/09-12-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ 22346)


Πρόσκληση Αν. Καθηγητή -Ορθοπαιδική.pdf-1

Πρόσκληση αριθ. 8/09-12-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ 21179)


Πρόσκληση ΕΣ Παθολογία .pdf-1

Πρόσκληση αριθ. 7/09-12-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική-Παιδιατρική Γαστρεντερολογία”(ΑΡΡ 21910)


Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση ΕΣ Παιδιατρική.pdf-3

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιστολογία-Εμβρυολογία” (ΑΡΡ 21906)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21906

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Μαιευτική-Γυναικολογία-Εμβρυομητρική Ιατρική” (ΑΡΡ 21908)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21908