Πρόσκληση στην αριθμ. 8/11 Μαρτίου 2021 συνεδρίαση του ΕΣ για τη μονιμοποίηση της Χριστίνας Τσίγαλου στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική-Μοριακή Μικροβιολογία” (ΑΡΡ 18625)


Πρόσκληση ΕΣ Ιατρική – Μοριακή Μικροβιολογία.pdf

Ορισμός εισηγητικής επιτροπής για την αποτίμηση του έργου της κας Κωνσταντίας Κανταρτζή υποψήφιας για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο “Νεφρολογία” (ΑΡΡ 20036)


Ορισμός εισηγητικής Νεφρολογία.pdf