Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2021-22 | Οι αιτήσεις ξεκίνησαν


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980, για τα μαθήματα “Φυσιολογία Ι”, “Φυσιολογία ΙΙ”, “Ανατομία ΙΙ”, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΙΔΟΧ Φυσιολογία, Ανατομία