Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική Χειρουργική” (ΑΡΡ 14680)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14680

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ωτορινολαρυγγολογία” (ΑΡΡ 14681)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14681

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργική Καρδιάς-Θώρακος” (ΑΡΡ 14679)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14679

Προκήρυξη μιας θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Ακαδημαϊκός Υπότροφος Οφθαλμολογική – προκήρυξη