Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής και Τεχνητής Γονιμοποίησης


Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής και Τεχνητής Γονιμοποίησης
Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-1999)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: (ΦΕΚ 87/28-4-99)

Εργαστήριο/Κλινική
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εισαγωγική Σελίδα
Το Εργαστήριο Φυσιολογιας Αναπαραγωγής λειτουργεί ως Τμήμα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας από ασχολούμενο κυρίως με τους παράγοντες που επηρεάζουν την υπογονιμότητα ανδρών και γυναικών και σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Μέλη ΔΕΠ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

Μέλη ΕΤΕΠ
ΓΛΑΝΙΑ ΚΡΕΜΑΣΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής,
Κτίριο 3 Προκλινικών Εργαστηρίων,
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
Αλεξανδρούπολη, 68100
Τηλ 2551030504, 2551030525, 2551030538

Εκπαίδευση
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έρευνα
1. Κυτοκίνες και ωοθυλακιογέννεση
2. Κυτοκίνες και αποτέλεσμα εξωσωματικής γονιμοποίησης
3. Έκφραση και απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων από κοκκώδη κύτταρα

Υπηρεσίες
Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής προσφέρει κλινικό έργο σε συνεργασία με το Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

ΚΛΙΝΙΚΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Διενέργεια:
Βασικής ανάλυσης σπέρματος
Ανίχνευση αντιπατρικών αντισωμάτων σε δείγματα σπέρματος
Έλεγχος θρυμματισμού πυρηνικής χρωματίνης σπερματοζωαρίων
Επεξεργασία σπέρματος
Σπερματέγχυση
Ανεύρεση & καθαρισμός ωαρίων
In-vitro ωρίμανση ωαρίων
Γονιμοποίηση in-vitro ωαρίων με κλασσική μέθοδο & μικρογονιμοποίηση
Καλλιέργεια εμβρύων
Εμβρυομεταφορά
Κατάψυξη ωαρίων
Απόψυξη ωαρίων
Κατάψυξη σπέρματος
Απόψυξη σπέρματος
Κατάψυξη εμβρύων
Απόψυξη εμβρύων
Κατάψυξη ορχικού ιστού

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
– Μελέτη της έκφρασης και δράσης του συστήματος GnRH σε περιφερικούς ιστούς.
– Μελέτη της επίδρασης ορμονών του λιπώδους ιστού επί των γυναικείων αναπαραγωγικών λειτουργιών.
– Μελέτη της επίδρασης των κυτταροκινών επί των διαδικασιών ωρίμανσης των ωοθυλακίων και εμφύτευσης εμβρύων.