Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.


Προκήρυξη

Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.


Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τες του Τμήματος Ιατρικής που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση για δωρεάν σίτιση να την υποβάλλουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθούν  από την αρμόδια υπηρεσία οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της σίτισης των φοιτητών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών: https://students.duth.gr

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρόσκληση σε e-Symposium με το Rutgers University, USA, Δευτέρα 20/11/2023 (16:00-18:00)


Πρόσκληση  σε e-Symposium που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το  Rutgers University, New Jersey, USA στις 20 Νοεμβρίου 2023 (16:00-20:00) με θέμα:
Interprofessional Education and Communication in Health Care: Experiences & Challenges in the U.S. & Greece:  November 20, 2023″

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί  η ανάγκη της διεπιστημονικής συνεργασίας στους Επαγγελματίες Υγείας και να συζητηθούν οι δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των δύο Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Επισυνάπτεται το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης: Interprofessional Education and Communication in Health Care_eSymposium Details_11032023

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων

 

Συγκρότηση Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


συγκρότηση ΟΔΕ_ ανάδειξη φοιτητών Συν ΤΙ ΔΠΘ

Συμπληρωματική Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)


  Συμπληρωματική προκήρυξη