Χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε πρωτοετείς φοιτητές που εγγράφηκαν με την κατηγορία των Αθλητών


Χορήγηση κωδικών πρόσβασης

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εγγράφηκαν με την κατηγορία των Αθλητών του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτους 2021-22  έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τους κωδικούς πρόσβασης και τη βεβαίωση σπουδών από σήμερα  09-12-2021 σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία :

α) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

β) είτε υποβάλλοντας ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση θεωρημένη αίτηση από ΚΕΠ για τη γνησιότητα της υπογραφής (η αίτηση επισυνάπτεται) και οι  κωδικοί θα αποστέλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας αναγράφετε στην αίτηση. Σε περίπτωση που η θεώρηση της αίτησης από το ΚΕΠ είναι ηλεκτρονική (gov.gr) μπορεί να αποσταλεί και με e-mail στη Γραμματεία.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης

Περιοχή Δραγάνα

68131 Αλεξανδρούπολη

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  • Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

 

  • Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr

Απογραφική έρευνα του ΕΚΤ- Η γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική κινητικότητα των ελλήνων διδακτόρων


Στην έκδοση «Η γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική κινητικότητα των ελλήνων διδακτόρων» (https://metrics.ekt.gr/publications/512) που δημοσιεύει το ΕΚΤ, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία τα οποία αφορούν τη δημογραφία των διδακτόρων, την επιλογή των ιδρυμάτων από τα οποία λαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τις επαγγελματικές επιλογές τους και το πώς αυτές συνδέονται με τον επιστημονικό τους προσανατολισμό, τη γεωγραφική τους κινητικότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών και μετά την ολοκλήρωσή τους, τη συσχέτιση της κινητικότητας με την αγορά εργασίας καθώς και οικονομικούς και άλλους παράγοντες που επηρέασαν τις αποφάσεις τους.