Ορθή Επανάληψη – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – εκλογές ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιατρικής

Χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης


ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΕΣ  11.00.π.μ. -13.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

 

Α) ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Ή

Β)ME ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ή

Γ)ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ EMAIL KAI ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ.

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

Χορήγηση Κωδικών Πρόσβασης σε Πρωτοετείς Φοιτητές


ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20  ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ 10-10-2019 (μετά τις 11.00 π.μ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Α) ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Ή

Β)ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ:

α) ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΕΠ (ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

β) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΙΤΕ ΣΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤAI ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

 

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης

Περιοχή Δραγάνα

68131 Αλεξανδρούπολη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2019 ΜΕ ΑΔΑ

Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για τη θέση ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Επεμβατική Ακτινολογία» (ΑΡΡ:10759)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Επεμβατικής Ακτινολογίας – ΑΡΡ10759

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική» (ΑΡΡ: 10810)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Φυσ.Ιατρ.Απεικ.-Τηλεϊατρ – ΑΡΡ 10810 ορθη επαναληψη

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική» (ΑΡΡ: 10804)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Ιατρικής Φυσικής – ΑΡΡ 10804

Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική» (ΑΡΡ: 11356)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Επ.Καθ. ΝΡΧ – ΑΡΡ 11356