Πρόσκληση στην αριθμ. 9/11 Μαρτίου 2021 συνεδρίαση του ΕΣ για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μητρούλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ:18513)

25 Φεβρουαρίου 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο