Πρόσκληση στην αριθμ. 8/11 Μαρτίου 2021 συνεδρίαση του ΕΣ για τη μονιμοποίηση της Χριστίνας Τσίγαλου στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική-Μοριακή Μικροβιολογία” (ΑΡΡ 18625)

25 Φεβρουαρίου 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο