Πρόσκληση Προώθησης Συμμετοχής | Δια – Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας – ennovation 2024

8 Φεβρουαρίου 20240

Με στόχο να ενθαρρύνει την επιχειρηματική σκέψη και τη δημιουργικότητα μεταξύ των φοιτητών από διάφορα πανεπιστήμια, ο διαγωνισμός αποτελεί μια πηγή ενδυνάμωσης νέων ιδεών και καινοτόμων λύσεων. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι 4 μήνες και διεξάγεται από ένα δίκτυο 20+ πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην επιτάχυνση καινοτόμων ιδεών παρέχοντας στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες ή τα αποτελέσματα της επιστημονικής τους έρευνας σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν.

Σε ποι@ απευθύνεται;
Επιχειρηματικές ομάδες που αποτελούνται ή έχουν τουλάχιστον ένα ενεργό μέλος με φοιτητική/ερευνητική/διδακτική ιδιότητα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες
  • Υποψήφιοι/Υποψήφιες Διδάκτορες
  • Διδάκτορες
  • Ερευνητές/Ερευνήτριες
  • Καθηγητές/Καθηγήτριες
  • Μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες με τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 17 Μαρτίου 2024 εδώ!

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τον Δια-Πανεπιστημιακό διαγωνισμό ennovation μπορείτε να καλέσετε στο 210 8203827 – 829 ή να στείλετε e-mail στο ennovation@acein.aueb.gr και acein@aueb.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μετάβαση στο περιεχόμενο