Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μητρούλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ:18513)

27 Νοεμβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο