Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κας Χριστίνας Τσίγαλου στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική -Μοριακή Μικροβιολογία” (ΑΡΡ:18625)

27 Νοεμβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο