Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου της υποψηφίας για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία” (ΑΡΡ 30030)

29 Δεκεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο