Προκήρυξη Εισαγωγής Πτυχιούχων 2024-2025 – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου” του Πανεπιστημίου Κρήτης

12 Απριλίου 20240

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου”, διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Tμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Οδοντιατρική) ή από συναφή Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογία, Χημεία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Μοριακή Βιολογία, Φαρμακευτική) καθώς και κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Διορία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών: 1 Μαΐου 2024.

Την αναλυτική προκήρυξη του Προγράμματος θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα

https://mscs.uoc.gr/mbhd/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μετάβαση στο περιεχόμενο