Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία” (ΑΡΡ 32227)

30 Ιουνίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο