Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Μαιευτική-Γυναικολογία-Εμβρυομητρική Ιατρική” (ΑΡΡ 21908)

24 Νοεμβρίου 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο