Ορισμός εισηγητικής επιτροπής για την αποτίμηση του έργου της κας Κωνσταντίας Κανταρτζή υποψήφιας για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο “Νεφρολογία” (ΑΡΡ 20036)

25 Φεβρουαρίου 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο