Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας


Δ/ντης Δανιηλίδης Βασίλειος

E-Mail: vdaniili@med.duth.gr

Τηλέφωνο: +30 25510 74544

Fax: +30 25510 30441

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : –

Η Κλινική είχε ιδρυθεί στον Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων.

Με την αριθ. Β1/119259/7-12-2004 το γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας μεταφέρθηκε στον Τομέα Χειρουργικής και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέρθηκαν στον ίδιο Τομέα η αντίστοιχη Κλινική και τα Εργαστήρια. Απολογισμός δραστηριοτήτων Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. Κλινικής