Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας

Μέλη ΔΕΠ:

Διευθυντής: Μιχαήλ Κατωτομιχελάκης, Καθηγητής
Γεώργιος Φύρμπας, Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χαϊδάς, Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: +30 25510 74544

Fax: +30 25510 30441

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/44179/5394/1146/13-4-2020 (ΦΕΚ 1758/Β΄/8-5-2020) Απόφαση του Πρύτανη

Η Κλινική είχε ιδρυθεί στον Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων.

Με την αριθ. Β1/119259/7-12-2004 το γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας μεταφέρθηκε στον Τομέα Χειρουργικής και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέρθηκαν στον ίδιο Τομέα η αντίστοιχη Κλινική και τα Εργαστήρια. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο