Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων

Ιδρύθηκε με την αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/28224/3675/371/27-7-2016 (ΦΕΚ 2560/Β/19-8-2016) Απόφαση του Πρύτανη
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Γ2α/69661/7-10-2019 (ΦΕΚ 3866/Β/21-10-2019)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/28224/3675/371/27-7-2016 (ΦΕΚ 2560/Β/19-8-2016) Απόφαση του Πρύτανη
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού: ΔΠΘ/ΔΔΚ/TΔA/42427/4714/940/18-4-2022 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 2488/Β/20-5-2022)

Ειδικές Μονάδες:

  •  Εγκαυμάτων
  •  Μικροχειρουργικής
  •  Μαστού
  •  Λεμφοιδήματος
  •  Ενδοσκοπικής Πλαστικής Χειρουργικής
  •  Καρκίνου του Δέρματος
  •  Διαφυλισμού
Μετάβαση στο περιεχόμενο