Κλινική Παιδοψυχιατρικής


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης Υα/2961/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Διευθυντής: Μίλτος Λειβαδίτης, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής

Η Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική λειτουργεί στους χώρους της ψυχιατρικής νοσηλευτικής μονάδας εντός του νοσοκομείου και στο παλιό νοσοκομείο όπου στεγάζεται το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Η κλινική στελεχώνεται και επικουρείται στη λειτουργία της από το εξής προσωπικό:

Οι άνθρωποι:

α ) Μέλη ΔΕΠ
1) Μίλτος Λειβαδίτης, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής
2) Έχει εκλέγει στη θέση του Λέκτορα αλλά δεν έχει ακόμα αναλάβει καθήκοντα η κ. Ασπασία Σερντάρη Παιδοψυχιάτρος.
β ) Ιατροί ΕΣΥ
1) Ευμορφία Καπίδου Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ
γ ) Μέλη ΕΤΕΠ
1) Βασιλική Παπαδοπούλου
δ) Λοιπό προσωπικό
1) Στέλλα Βασιλειάδου, Λογοθεραπεύτρια
ε) Στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική Προσφέρει υπηρεσίες μερικής απασχόλησης νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται στο τμήμα ενηλίκων Τομέα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και σ’αυτούς περιλαμβάνονται:
• Ένας Κοινωνικός Λειτουργός
• Ένας Εργοθεραπευτής
• Ένας Επισκέπτης Υγείας
• Ένας Νοσηλευτής
• Δυο Ψυχολόγοι
στ) Εθελοντές
Δύο εθελοντές ψυχολόγοι συμμετέχουν επίσημα στην κλινική δραστηριότητα του τομέα και συμμετέχουν στις κλινικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της κλινικής.

Το έργο
α) Κλινικό έργο
Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική του Π.Γ.Ν.Α. είναι πιστοποιημένο κέντρο από το Υπουργείο Παιδείας για την έκδοση γνωματεύσεων για άτομα που πάσχουν από μαθησιακές δυσκολίες.
Το 2010 έχουν γίνει συνολικά 1845 παιδοψυχιατρικές πράξεις, από τις οποίες οι 1435 έγιναν στο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και οι 410 εντός του νοσοκομείου. Η Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική καλύπτει καθημερινώς το Νοσοκομείο με εφημερίες ετοιμότητας.

Υπηρεσίες διαχωρίζονται σε:
 Εξωτερικά ιατρεία
 Διασυνδετική, τακτικά ραντεβού, επείγοντα (κατά της εφημερίες)
 Διαγνωστική αξιολόγηση πιστοποίησης μαθησιακών δυσκολιών
 Εγκρίσεις για λογοθεραπείες και εργοθεραπείες
 Αξιολόγηση, συμβουλευτική και θεραπεία σε παιδοψυχιατρικά, συμπεριφορικά προβλήματα
 Συνεργασία με σχολεία – επισκέψεις στα σχολεία
 Κατ΄ οίκον επισκέψεις
 Σε σπάνιες περιπτώσεις νοσηλεύονται έφηβοι ασθενής για λίγες ημέρες στο τμήμα ενηλίκων
Β ) Εκπαιδευτικό έργο
Προπτυχιακά μαθήματα
1) Τμήμα Ιατρικής
Α) Συνδρομή στο κύριο μάθημα της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (Μάθημα Θ’εξαμήνου)
Συνολικά 6 ώρες διαλέξεων κάθε εξάμηνο
Β) ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (Μάθημα επιλογής Ι’ εξαμήνου)
Το επιλεγόμενο μάθημα της «Παιδοψυχιατρικής» αποτελεί την εισαγωγή στην ψυχιατρική της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Περιλαμβάνει βασικά στοιχεία
σχετικά με τα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης, τις συνήθεις διαταραχές
των παιδιών και των εφήβων και θέματα που αφορούν τους παράγοντες (κοινωνικούς, οικογενειακούς, σχολικούς) που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού
και τη λειτουργία της οικογένειας ως πλαίσιο. Αναλύονται επίσης θέματα όπως οι
θεραπευτικές τεχνικές και η ψυχιατρική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με παιδιατρικά – χρόνια νοσήματα (διασυνδετική παιδοψυχιατρική).
Το μάθημα περιλαμβάνει 16 ώρες διαλέξεων και βαθμολογείται με 2 πιστωτικές μονάδες(διεθνές σύστημα ECTS).
2) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι (κύριο μάθημα Ζ’ Εξαμήνου)
Το μάθημα εξετάζει το επιστημονικό πεδίο της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας και εστιάζει σε χαρακτηριστικές παραμέτρους (κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια, επιδημιολογία, αιτιολογία, και αντιμετώπιση/θεραπεία) διαφόρων παιδικών διαταραχών, όπως διαταραχές συναισθήματος, ταυτότητας φύλου, στοματο/διατροφικές, ψυχοκινητικές, απεκκριτικές, κ.α.
Περιλαμβάνει 26 ώρες παραδόσεων (από κοινού με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική).

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων ψυχιατρικής τους προβλέπεται η εργασία τους σε παιδοψυχιατρικό τμήμα για τρεις μήνες.
ΙΙ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Συμμετοχή στα μαθήματα της «Κλινικής Παιδοψυχιατρικής» και «Κοινοτικής Παιδοψυχιατρικής»
ΙΙΙ) ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ
Αριθμός εθελοντών δύο ψυχολόγοι παρακολουθούν επίσημα την κλινική δραστηριότητα της κλινικής και συμμετέχουν ανάλογα με τις ικανότητες και τη διάθεση τους στην κλινική πράξη και σε ερευνητικές εργασίες λαμβάνοντας τις σχετικές πιστοποιήσεις.