Κλινική Παιδοψυχιατρικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987) και έχει εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την Υ4α 29261/2003 (ΦΕΚ 750/ 11-6-2003) κοινή Υπουργική Απόφαση.

Μέλη ΔΕΠ: Ασπασία Σερντάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής.

Το εκπαιδευτικό της έργο περιλαμβάνει κυρίως την εκπαίδευση

  • των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) με το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα «Παιδοψυχιατρική» (βλ Οδηγό σπουδών Τμήματος Ιατρικής), συμμετοχή στα μαθήματα Ψυχιατρικής ( Θ, ΙΑ και ΙΒ εξάμηνα) και συμμετοχή στο ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχιατρική» και άλλα ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και άλλων Τμημάτων
  • των φοιτητών του ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ με το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα «Ψυχοπαθολογία του παιδιού»
  • των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΠΘ με το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα «Πρωτοβάθμια Εκπαιδευση και Ψυχική Υγεία»

Το κλινικό έργο της Κλινικής βασίζεται στις αρχές Κοινοτικής Παιδοψυχιατρικής.

Κατά την παρούσα φάση υποστηρίζει

– Υπηρεσίες γενικού Εξωτερικού Ιατρείου
– Υπηρεσίες Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου,  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Κοινοτικής
Παιδοψυχιατρικής όπως την ολοκληρωμένη διάγνωση και αξιολόγηση όλου του φάσματος των
προβλημάτων/διαταραχών ψυχικής υγείας, τα  προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης αναπτυξιακών διαταραχών, ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, τη θεραπευτική παρέμβαση με συνεδρίες ειδικής αγωγής και την ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση (ατομική, οικογενειακή, συμβουλευτική)
– Υπηρεσίες Εξωτερικών Ιατρείων με ειδικά αντικείμενα.
– Κινητή Μονάδα ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, για την έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας παιδιών & εφήβων, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΔΠΘ. 
 – Μονάδα Προληπτικής και Συμβουλευτκής Παιδοψυχιατρικής, για την πρώιμη ανίχνευση και έγκαιρη αντιμετώπιση διαταραχών, ομάδες υποστήριξης γονέων με σκοπό την παροχή ψυχοεκπαίδευσης και υποστήριξης, 
– Μονάδα Ψυχοϊατροδικαστικής παιδιών και εφήβων, σε συνεργασία όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών 
– Διασυνδετική συμβουλευτική – Κάλυψη της εφημερίας επειγόντων περιστατικών

Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την διενέργεια  και δημοσίευση κλινικών μελετών αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Επιπλέον οργανώνει και υποστηρίζει δράσεις στην Κοινότητα με στόχο την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και την εξάλειψη του στίγματος για τις ψυχικές διαταραχές και συνεργάζεται με Μνημόνια Συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο