Κλινική Παιδοχειρουργικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 38/2002 (ΦΕΚ 39/5-3-2002)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : ΠΔ 38/2002 (ΦΕΚ 39/5-3-2002)


Κλινική
Παιδοχειρουργική Κλινική

Εισαγωγική Σελίδα
Η Παιδοχειρουργική Κλινική του Δ.Π.Θ ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ 38/2002, ΦΕΚ 39/5-3-2002) και βρίσκεται εγκατεστημένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης καλύπτοντας την υγειονομική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πραγματοποιούνται τόσο έκτακτες όσο και προγραμματισμένες επεμβάσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της Παιδοχειρουργικής. Επίσης λειτουργεί τακτικό Παιδοχειρουργικό ιατρείο κάθε Τρίτη.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ
Παιδοχειρουργική

Μέλη ΔΕΠ
Διευθύντρια: Αικατερίνη Καμπούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Μέλη Κλινικής
Μαρία Αγγελίδου, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ / Tel: 2551030434
Fax: +30 2551030493

Εκπαίδευση
Διδασκαλία των υποχρεωτικών κατά επιλογή μαθημάτων “Παιδοχειρουργικής” και “Παιδοουρολογίας” στους Φοιτητές του Θ’ και Ί εξαμήνου αντίστοιχα. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό προγράμματα της Παιδιατρικής, της Α’ και Β’ Χειρουργικής Κλινικής του Δ.Π.Θ με ανάπτυξη θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα διδασκαλίας των μαθημάτων της Παιδοχειρουργικής και της Παιδοουρολογίας.
Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ με εξειδικεύση στις χειρουργικές παθήσεις ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων (Master of Science).

Έρευνα
• Παθογένεια ανωμαλιών του νευρικού συστήματος του εντέρου
• Αγγειογένεση στον υποσπαδία
• Επίδραση αντιοξειδωτικών παραγόντων στον συστραφέντα όρχι
• Επίδραση εξωγενών παραγόντων στην προσαρμογή του εντέρου μετά εκτεταμένη εντερεκτομή
• Αξιολόγηση νέων βιολογικών δεικτών στην πρώιμη διάγνωση της ουρολοίμωξης στα παιδιά
• Ιατρική διάγνωση και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Υπηρεσίες
Η Παιδοχειρουργική Κλινική του Δ.Π.Θ καλύπτει την υγειονομική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εφημερεύει καθημερινά. Πραγματοποιεί τακτικό Παιδοχειρουργικό εξωτερικό ιατρείο 4 φορές το μήνα. Εκτελούνται τόσο έκτακτα όσο και προγραμματισμένα χειρουργεία τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των Παιδοχειρουργικών επεμβάσεων

Άλλα στοιχεία
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΠΘ

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση – Αντικείμενο
1. Ιδρύεται στο Ιατρικό τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ) Παιδοχειρουργικής Κλινική η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής Παίδων. Τα αντικείμενα ειδικότερα αφορούν τη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση – περίθαλψη και νοσηλεία παιδιών με παιδοχειρουργικές παθήσεις, τη θεωρητική και κλινική διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την κλινική και πειραματική έρευνα και τη συνεργασία με άλλες κλινικές ή εργαστήρια. Η περίθαλψη των μικρών ασθενών περιλαμβάνει κλινική και παρακλινική διάγνωση, εργαστηριακή διερεύνηση και θεραπεία των παιδοχειρουργικών παθήσεων όπως: Συγγενών διαμαρτιών περί τη διάπλαση των ανατομικών συστημάτων, επίκτητων παιδοχειρουργικών παθήσεων (εγκολεασμός, οξεία σκωληκοειδίτιδα, οξύ ημιόσχεο κ.λ.π), παιδοχειρουργικής ογκολογίας καθώς και παιδιατρικού τραύματος.
2. Η κλινική εντάσσεται στο τομέα Χειρουργικής του Δ.Π.Θ.

ΑΡΘΡΟ 2
Αποστολή
1. Η κλινική έχει ως αποστολή την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής σχολής καθώς και των τμημάτων του Δ.Π.Θ στα επιστημονικά αντικείμενα της, την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών, την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας παιδιών με χειρουργικά προβλήματα, την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και εν γένει παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με την παθογένεια, διάγνωση θεραπεία και πρόληψη των παιδοχειρουργικών παθήσεων, τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλες κλινικές, επιστημονικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής, οργάνωση συμποσίων, σεμιναρίων συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και επιμόρφωση των συμμετεχόντων.
2. Το έργο της κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό:
α) Το εκπαιδευτικό έργο αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, διακρίνεται δε σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών σε θεωρητική και πρακτική. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικών ιατρών διακρίνεται επίσης σε θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, βιβλιογραφική ενημέρωση και συζητήσεις απολογισμού; ενώ η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας στη διαγνωστική, επεμβατική, χειρουργική και συντηρητική θεραπευτική αγωγή.
β) Το κλινικό έργο αφορά την περίθαλψη ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές (χειρουργικές, επεμβατικές ή συντηρητικές). Όλοι οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί και αποφάσεις θα πρέπει να ακολουθούν εφαρμογή αποδεδειγμένων ή διεθνώς παραδεκτών πρακτικών. Διαγνωστικοί ή θεραπευτικοί πειραματικοί χειρισμοί εφαρμόζονται μόνο μετά από έγκριση της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας και με έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών.
γ) Το ερευνητικό έργο της κλινικής αφορά είτε εφαρμοσμένη κλινική έρευνα είτε πειραματική και βασική έρευνα και γίνεται από το προσωπικό της κλινικής μόνο είτε με συνεργασία με άλλους ερευνητές, κλινικές ή ερευνητικά κέντρα.

ΑΡΘΡΟ 3
Προσωπικό
Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Ιατρικό τμήμα του Δ.Π.Θ και στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ιατρικού τμήματος που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και νοσηλευτές των οποίων το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική μελών ΔΕΠ και ΕΔΤΠ γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992, ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του οργανισμού του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος είναι μέλος του ΔΕΠ του Ιατρικού τμήματος και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του Ν. 2083/1992. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική συνέλευση του Τομέα Χειρουργικής του ετησίου προγράμματος λειτουργίας για διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετησίου απολογισμού των δραστηριοτήτων, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1 `Η κλινική εγκαθίσταται με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983 και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής και τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και ενημερώνεται για κάθε ερευνητική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της, καθορίζει τη χρήση των χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982.

ΑΡΘΡΟ 6
Έσοδα
Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
3. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α’ 159).
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που δίδονται στο ΔΠΘ για τους σκοπούς της κλινικής.

ΑΡΘΡΟ 7
Τηρούμενα βιβλία
Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην κλινική είναι τα εξής:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο εισαγωγών και αρχείο παρακολούθησης ασθενών, βιβλίο χειρουργικών επεμβάσεων, βιβλίο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο μεταβολής προσωπικού. Όσον αφορά τα αρχεία παρακολούθησης ασθενών λαμβάνεται μέριμνα να είναι συμβατά με αντίστοιχα άλλων Παιδοχειρουργικών κλινικών ώστε να είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων η δημιουργία εθνικού αρχείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο