Κλινική Παιδιατρική

Μέλη ΔΕΠ:

Διευθυντής: Ελπιδοφόρος Μανταδάκης, Καθηγητής
Αντώνιος Βουτετάκης, Καθηγητής
Δημήτριος Κασίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: +30 25510 30335

Ιδρύθηκε με το  Ν. 641/1977 (ΦΕΚ Α΄ 200/22-7-1977) ως Παράρτημα του Α.Π.Θ. και περιήλθε στο Δ.Π.Θ. με το άρθρο 70 παρ. 20 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 525/1991 (ΦΕΚ 203/24-12-1991)

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού:

αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/25578/2423/447/9-2-2021 (ΦΕΚ 1426/Β/9-4-2021) Απόφαση του Πρύτανη

αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/TΔA/42443/4718//942/18-3-2022) (ΦΕΚ 2488/Β/20-5-2022) Απόφαση του Πρύτανη

αριθ. 6/82/19-1-2023 (ΦΕΚ 959/Β/23-2-2023)  Απόφαση της Συγκλήτου

Ειδικές Μονάδες

 • Ειδική Μονάδα: Λοιμωδών νόσων Παίδων
 • Ειδική Μονάδα: Παιδονεφρολογίας
 • Ειδική Μονάδα: Παιδοπνευμονολογίας
 • Ειδική Μονάδα: Αιματολογίας και Ογκολογίας Παίδων
 • Ειδική Μονάδα: Παιδικής Γαστρεντερολογίας
 • Ειδική Μονάδα: Παιδικής Ενδοκρινολογίας
 • Ειδική Μονάδα: Παιδονευρολογίας
 • Ειδική Μονάδα: Παιδοκαρδιολογίας
 • Ειδική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων
 • Ειδική Μονάδα Φροντίδας για την ασφάλεια των παιδιών
 • Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας
 • Παιδιατρικής Ανοσολογίας
 • Παιδιατρικής Ρευματολογίας
 • Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
 • Εφηβικής Ιατρικής
 • Μεταβολικών Νοσημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο