Κλινική Οφθαλμολογίας


Δ/ντης Κοζομπόλης Βασίλειος

E-Mail: vkozompo@med.duth.gr

Τηλέφωνο: +30 25510 76109

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Παρουσίαση της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δ.Π.Θ

Ιστοσελίδα Οφθαλμολογικής Κλινικής ΕΛΚΕΘΟΠ