Κλινική Ουρολογίας


Δ/ντης Τουλουπίδης Σταύρος

E-Mail: stouloup@med.duth.gr

Τηλέφωνο: +30 25510 30417,74059

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – 56678/Β1/10-6-2004) Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 992/2-7-2004)