Κλινική Ουρολογίας

Μέλη ΔΕΠ:

Διευθυντής: Χρήστος Καλαϊτζής, Καθηγητής
Στυλιανός Γιαννακοπουλος, ΚαθηγητήςΓεώργιος Τσακαλδήμης, Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: +30 25510 30417

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :  56678/Β1/10-6-2004 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 992/2-7-2004)

Ειδικές μονάδες:

  • Εξωσωματικής Λιθοθρυψίας
  • Ουροδυναμικής και Νευροουρολογίας
  • Ογκολογικής Ουρολογίας
  • Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας
  • Παθήσεων του Προστάτη
  • Ακράτειας των Ούρων
  • Ενδοουρολογίας-Laser
  • Ουρολογίας στις γυναίκες
  • Παιδοουρολογίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο